ข้อสอบเรื่องแมลงหวี่ขน

ข้อสอบเรื่องแมลงหวี่ขน

Section Break

1.แมลงหวี่ขน ชอบอาศัยอยู่บริเวณใด
2.ตัวอ่อนของแมลงวี่ขนกินอะไรเป็นอาหาร
3.ลักษณะทางกายภาพของแมลงวี่ขน มีลักษณะเป้ยอย่างไร
4.วงจรชีวิตแบ่งได้กี่ระยะ อะไรบ้าง
5.เมื่อตัวอ่อนออกมาจะเป็นตัวอ่อนที่มีลักษณะเป็นตัวหนอน โดยจะอยู่ในระยะตัวหนอนนี้เป็นเวลากี่วัน ถึงจะกลายเป็นดักแด้
6.ระยะไข่ใช้เวลากี่วันถึงจะฟักตัวเป็นตัวอ่อน
7.อาหารหลักของแมลงหวี่ขนตัวเต็มวัยคือ
8.ตามวงจรชีวิตตัวเต็มแมลงหวี่ขนจะมีอายุอยู่ได้กี่วัน
9.แมลงหวี่ขนจัดเป็นแมลงที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับแมลงชนิดใด
10.วิธีใดเป็นการป้องกันแมลงวี่ขนที่ดีที่สุด