แบบทดสอบ

ข้อสอบเห็บหมัด

1.ไข่เห็บจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุด ก็ต่อเมื่อมีสภาพอากาศแบบใด(Required)
2.เห็บตัวเต็มวัยจะมีกี่ขา(Required)
3.เห็บตัวอ่อนจะมีกี่ขา(Required)
4.วงจรชีวิตของเห็บแบ่งออกได้กี่ระยะ อะไรบ้าง(Required)
5.ปากของหมัดมีลักษณะเป็นแบบใด(Required)
6.ลักษณะทั่วไปของหมัดในข้อใดถูกต้องที่สุด(Required)
7.หมัดสามารถกระโดดได้ไกลกี่นิ้ว และกระโดดได้สูงกี่นิ้ว(Required)
8. วงจรชีวิตของหมัดแบ่งออกได้กี่ระยะ อะไรบ้าง(Required)
9.ตลอดชีวิตของหมัดสามารถวางไข่ได้กี่ฟอง(Required)
10.ในช่วงระยะตัวอ่อนของหมัดจะกินอะไรเป็นอาหาร(Required)
11.เห็บกับหมัดแต่งต่างกันอย่างไร (ตามที่อบรม)(Required)
12.โรคชนิดใดที่มีเห็บและหมัดเป็นพาหะ(Required)
13.โรคภูมิแพ้น้ำลายหมัดของสุนัข จะมีลักษณะอาการเป็นแบบใด(Required)
14.สุนัขป่วยด้วยอาการอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรง น้ำหนักลด โลหิตจาง ต่อมน้ำเหลืองแล้วม้ามโต ลักษณะเช่นนี้เป็นอาการของโรคชนิดใด(Required)
15.ลำตัวของเห็บมีลักษณะเป็นแบบใด(Required)