ทดสอบประจำตำแหน่ง

แบบสอบถามทักษะและความเข้าใจประจำตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล(Required)

แบบสอบถาม

1. คุณหยุดงาน(Required)
2. เมื่อเปรียบเทียบภารกิจของคุณกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นในการทำงานชนิดเดียวกัน(Required)
3. ถ้าเพื่อนร่วมงานเขาล้มเหลวในการทำตามที่กำหนด(Required)
4. เมื่อคุณทำงาน(Required)
5. สัมพันธภาพในหมู่เพื่อนร่วมงาน(Required)
6. เมื่อคุณถูกวิพากษ์วิจารณ์(Required)
7. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน(Required)
8. หลังจากคุณทำงานเสร็จสิ้นลงและงานนั้นนอกเหนือหน้าที่(Required)
9. เมื่อคุณมองเห็นหนทางที่จะสามารถปรับปรุงการทำงานได้(Required)
10. เมื่อคุณถูกของร้องให้ทำงานเร่งด่วน(Required)
11. เมื่อมีเวลาที่คุณต้องไปทำงาน(Required)
12. ขณะที่คุณทำงาน(Required)
13. ในชั่วโมงทำงาน(Required)
14. เมื่อมีการถกเถียงปัญหากันในเรื่องงาน(Required)
15. เมื่องานเสร็จลง(Required)
16. ขณะที่คุณคิดถึงงานของคุณ(Required)
17. คุณจะสนุกกับ(Required)
18. คุณรู้สึกว่างานที่คุณทำนั้น(Required)
19. ขณะที่คุณทำงานในใจของคุณ(Required)
20. การทำงานของคุณแสดงออกให้เห็นถึงนิสัยการทำงานของคุณ(Required)

แบบสอบถามทักษะประจำตำแหน่ง