ทดสอบผู้ช่วย

แบบทดสอบผู้ช่วย

ชื่อผู้เข้าทดสอบ(Required)

แบบทดสอบผู้ช่วยนักวิชาการสำหรับการประเมิน

จัดทำโดย นริสา ปิตุภูมิสวัสดิ์

1.ความรู้พื้นฐานเรื่องปลวก

1.2 แต่ละวรรณะทำหน้าที่อะไร

2.ปลวกบ้านและปลวกสวน

3.อธิบายวิธีขั้นตอนการกำจัดปลวกบ้าน

4.ระบบ Sentricon

5.การติดตั้งระบบ ทำอย่างไรอธิบาย

6.การกำจัดมดแมลงสาบ

7.การนัดเข้าบริการ

7.2 คิวที่วิ่งไปถนนเส้นไหนบ้างยกตัวอย่าง 5 ถนน
7.3 ชื่อลูกค้าที่วิ่งวันนี้ ยกตัวอย่าง 5 ชื่อใครบ้าง
7.4 พรุ่งนี้นัดลูกค้ากี่หลัง ยกตัวอย่าง 3 ชื่อ

8.การเดินทาง

9.ความรู้ใกล้ตัว

10.ความรู้ประจำโซน