ประกัน COVID-19

สมัครประกันภัย COVID-19

COVID-19

พนักงานท่านใดสนใจทำประกันภัยโควิด 19 ทางบริษัทจะช่วยออกค่าใช้จ่ายครึ่งนึงของค่าประกันภัย (450 บาท)โดยเบี้ยประกันจะอยู่ที่ 900 บาท
ข้าพเจ้าตกลงตามเงื่อนไข(Required)

สมัคร

(Required)