ลงทะเบียนขอรับวัคซีน COVID-19

ลงทะเบียนรับ COVID-19

สำหรับสมาชิกสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย (TPMA)

จัดทำโดย MFACTORS
ชื่อ-นามสกุล(Required)
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน(Required)
Max. file size: 2 MB.
MM slash DD slash YYYY
ที่อยู่ที่ติดต่อได้(Required)
ยินยอมให้บันทึกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน(Required)