สมัครงาน

เอ็ม แฟคเตอร์ส เปิดรับผู้มีใจรักในงานบริการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

คุณสมบัติ

  • บุคลิกภาพดี สุภาพ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • รักในการบริการ

 

ลักษณะงาน

  • ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการจำกัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาและการบริการของบริษัทฯ ด้านการจัดการดูแล กำจัดปลวก และแมลงรำคาญอื่นๆ ตลอดจนสัตว์พาหะอื่นๆ.
  • ให้คำแนะนำลูกค้า เข้าบริการ Service เข้าตรวจ
  • ติดตั้งระบบ บ้านลูกค้า
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า