สอบ 30 กรกฏาคม 2564 (ข้อสอบเรื่องแมลงสาบ)

ข้อสอบเรื่องแมลงสาบ

ข้อสอบเรื่องแมลงสาบ

1.แมลงสาบมีการเจริญเติบโตแบบใด และประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
2.การแยกเพศของแมลงสาบตัวผู้และตัวเมียข้อใดถูกต้องที่สุด
3.แมลงสาบเป็นพาหะนำเชื้อโรคชนิดใดบ้าง
4.ไวรัสเป็นพาหะนำโรคชนิดใดที่มาจากแมลงสาบ
5.เชื้อราเป็นพาหะนำโรคชนิดใดที่มาจากแมลงสาบ
6.แบคทีเรียเป็นพาหะนำโรคชนิดใดที่มาจากแมลงสาบ
7.พฤติกรรมของแมลงสาบข้อไหนถูกต้องที่สุด
8.สาเหตุใดเป็นที่มาของปัญหาที่ทำให้มีแมลงสาบภายในบ้าน
9.มาตรการที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้มีแมลงสาบในบ้านเรือนสามารถดำเนินการโดยการใช้หลักการสุขาภิบาลแบบใด และมีอะไรบ้าง
10.การกำจัดแมลงสาบแบบเหยื่อพิษที่บริษัทMfactorsเลือกใช้มีอะไรบ้าง