หนอนปลอกและหมาร่า

สอบ_14_07_2564

แบบทดสอบหัวข้ออบรมเรื่อง "หนอนปลอกและหมาร่า"

1.หนอนปลอกเมื่อตัวเต็มวัยจะเป็นแมลงชนิดไหน(Required)
2.ปลอบที่หุมตัวหนอนสร้างขึ้นจากอะไร(Required)
3.วิธีใดเป็นการกำจัดและป้องกันกนอนปลอกที่ถูกวิธีและปลอดภัยที่สุด(Required)
4.ดินที่หมาร่านำมาทำรังส่วนมาเป็นดินแบบไหน(Required)
5.หมาร่ามีลักษณะรูปร่างเหมือนสัตว์ชนิดไหม(Required)
6.เหล็กใน ของหมาร่าตัวเมียมีหน้าที่อะไร(Required)
7.ดินของรังหมาร่าให้รักษาโรคอะไรบ้าง(Required)
8.รูปร่างลักษณะโดยทั่วไปของหมาร่า มีลักษณะอย่างไร(Required)
9.แมลงชนิดไหนที่บ่งบอกว่าบ้านเราฝุ่นเยอะ(Required)
10.หมาร่ามักทำรังในที่แบบไหน(Required)