FAQ?

คำถามที่พบบ่อย

เราใช้วิธีการวางเหยื่อด้วยระบบ Sentricon ที่สามารถติดตามผลได้ ระบบ Sentricon โดยใช้การเลียนแบบการกินของปลวก เพื่อติดตามไปในรัง เป็นวิธีเดียวที่สามารถสลายรังปลวกได้อย่างแท้จริง โดยปลวกงานเพียงปลวกชนิดเดียวที่ทำลายโครงสร้างของอาคารบ้านเรือน และมีหน้าที่ในการออกหาอาหาร และนำกลับไปให้ปลวกทหาร และปลวกนางพญา (หรือราชินีปลวก) กิน เพราะปลวกทหารและปลวกนางพญาไม่สามารถกัดกินอาหารได้ด้วยตนเอง ระบบ Sentricon มุ่งเน้นการกำจัดปลวกงาน เพราะเมื่อปลวกงานถูกกำจัดหมดแล้ว รังปลวกก็ล่มสลายไปด้วย

จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ยืนยันว่าระบบการกำจัดปลวกแบบอื่นๆ นั้นไม่สามารถให้ผลในการกำจัดปลวกแบบทั้งรังได้ มีเพียงระบบการกำจัดปลวกของเซนตริคอนเท่านั้น ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก “แบบยกรัง” ทั้งในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดของชื่อสถานที่ต่างๆ ที่ไว้วางใจในระบบเซนตริคอนได้จากตัวแทนผู้ให้บริการ นอกจากนี้ขั้นตอนของการปฏิบัติงานระบบการกำจัดปลวกของเซนตริคอน ยังเป็นระบบที่ไม่รบกวนกิจวัตรประจำวันของคุณแต่อย่างใด และยังให้การป้องกันการจู่โจมของปลวกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

เหยื่อรีครูท ทู ที่ใช้ในการกำจัดปลวกของระบบเซนตริคอนนั้นมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัด และต่อสู้กับปลวกใต้ดิน และได้รับการทดสอบว่ายังคงประสิทธิภาพในดิน สภาพอากาศ และสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันได้

เนื่องจากระบบ Sentricon มีการใช้สารเคมีในอัตราน้อยมาก เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการกำจัดปลวกอื่นๆ

เวลาประมาณ 6 สัปดาห์ – 4 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ และประชากรในรังปลวกนั้นๆ

ระบบ Sentricon เป็นระบบที่ให้ความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง เพราะหลังจากที่รังปลวกในปัจจุบันถูกล่มสลายไปแล้ว Sentricon Station จะถูกทิ้งไว้แต่เพียงภายนอก เพื่อเป็นแนวป้องกันและตรวจจับการบุกรุกของปลวกรังใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งตามธรรมชาติของปลวกเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ราชาและราชินีปลวกจะบินขึ้นเพื่อผสมพันธุ์ และราชินีปลวกจะสลัดปีกลงดินเพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสร้างรังใหม่ โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ประชากรในรังก็จะมากพอในการออกหาอาหาร

เนื่องจากปัญหาเรื่องปลวกเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น