NEWS AND EVENTS

ปฎิวัติมาตรฐานและรูปแบบวงการ กำจัดปลวก คืองานของเรา

กิจกรรม Road Show โปรโมทผลิตภัณฑ์ ด้านการดูแลกำจัดและป้องกันปลวก

เมื่อวันที่ 26-27 พ.ค. ที่ผ่านมา บริษัท เอ็ม เฟคเตอร์ส จำกัด ได้จัดกิจกรรม Road Show  เพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ ด้านการดูแลกำจัดและป้องกันปลวก ด้วยระบบ Sentricon ที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรโดยมีทีมนักวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปลวกและปรึกษาปัญหาแมลงต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ให้แก่ลูกบ้านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว