ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

Published by mfactors on

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 บริษัท เอ็ม แฟคเตอร์ส จำกัด ได้เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ที่ The Grand Four Wings Convention Hotel และเข้ารับฟังการบรรยายจาก อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดจากรายการ SME ตีแตก ที่เข้ามาบรรยายให้กับสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง เพื่อช่วยดูแลทิศทางการดำเนินธุรกิจ ให้ธุรกิจของทางด้านนี้มุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน

Categories: News

0 Comments

Leave a Reply