NEWS AND EVENTS

ปฎิวัติมาตรฐานและรูปแบบวงการ กำจัดปลวก คืองานของเรา

M Factors ได้เข้าร่วมประชุมที่จัดโดย FAOPMA ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำในการกำจัดแมลงของเอเชียแปซิฟิก

ในวันที่ 26 ถึง 28 พฤศจิกายน ปี 2014 ที่ผ่านมา M Factors ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมสัมมนาโดย FAOPMA ผู้เป็นหน่วยงานชั้นนำในการกำจัดแมลงแห่งเอเชียแปซิฟิก ณ โรงแรม Marco Polo Hong Kong ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการอบรมและสาธิตมากมาย ไม่ว่าจะเกี่ยวกับนวัตกรรมการกำจัดแมลงที่ทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกพัฒนาขึ้น และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในการกำจัดแมลงชนิดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาความรู้ใหม่ๆในด้านผลิตภัณฑ์ และพัฒนาคุณภาพการบริการกำจัดแมลงของบริษัทเรา ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากลโลก เพื่อความพึงพอใจและความปลอดภัยจากแมลงร้ายของลูกค้า M Factors ทุกท่านค่ะ

S__4145160S__4145163S__4145164S__4145166S__4145165